Konání samotného projektu
Bansko, Bulharsko

Téma projektu
Neformální metody vzdělávání, metody improvizace a divadelní techniky.

Počet a profil účastníků
Tři pracovníci s mládeží, sociální pracovníci, učitelé, motivovaní dobrovolníci (věk více než 18 let, horní hranice není stanovena).

Zapojené země
Rumunsko, Slovinsko, Lotyšsko, Španělsko, Itálie, Portugalsko, Česká republika, Maďarsko

Více informací o projektu
INFOPACK

Praktické informace
Projekt je hrazen z prostředků programu Erasmus+ (minimálně třikrát denně strava a náklady na ubytování jsou plně hrazeny). Cestovní náklady budou proplaceny do výše 275 EUR.

Účastnický příspěvek
500 Kč vysílající organizaci Brno for you. 

Máte dotazy? Napište na e-mail marie@brnoforyou.cz

Přihláška (nejpozději do 31. 03. 2018): Přihláška se zasílá přímo partnerské organizaci do Bulharska.