Jsme otevření všem myšlenkám kooperace mezi různými formami organizací. Máme za to, že spolupráce může pomoci v rozvíjení a zkvalitňování aktivit všech zainteresovaných subjektů. Možnosti navázání kooperace s naším spolkem jsou uvedeny v menu.