Spolupráce mezi organizacemi je pro náš rozvoj velice důležitá. Proto jsme nakloněni spolupráci s partnery napříč spektrem zaměření a geografické poloze. Věříme, že v kooperaci mohou organizace kvalitněji a rychleji růst, být produktivní a získat větší rozsah svých aktivit a jejich dopad.