Náš spolek doposud organizoval vzdělávací pobyty pro více jak 300 mladých lidí ze všech koutů Evropy. Máme zkušenosti jak v pořádání akcí, tak v koordinaci vysílání do zahraničí. Tyto zkušenosti proto můžeme zúročit při spolupráci se školskými zařízeními. Jsme schopni zorganizovat adaptační kurzy, školy v přírodě i menší akce přesně podle představ. Zároveň jsme otevření kooperaci při vysílání a zapojování žáků škol do našich projektů. V současné době je spousta témat, o kterých by žáci měli mít povědomí, takové přednášky jsme schopni (bezplatně) zabezpečit.