Tréninkový kurz E+ inclusion byl v mnoha ohledech velmi nabytý. Ať už to byly zajímavé osobnosti, které na projekt přijely, návštěvy v nízkoprahu a Brněnském Bronxu, tak i nové informace, které jsem během projektu získala.

Projekt byl zaměřený na začleňování lidí ze znevýhodněných skupin společnosti, primárně do programu Erasmus+, který má v tomto ohledu určitě hodně co nabídnout. Definovali jsme si, kdo do těchto skupin spadá, kde se tito lidé nejčastěji pohybují a jak je zaujmout a motivovat být aktivnějšími občany.

Kromě obecných sdílení informací přišla na řadu i praxe. V rámci projektu jsme navštívili centra, kde s těmito lidmi pracují a dozvěděli jsme se tak zajímavé a hlavně reálné poznatky z praxe. Pak přišly na řadu i naše nápady. Sami jsme si, na základě toho, co jsme se dozvěděli, zkusili navrhnout aktivity a propagační materiály, které byly následně využity v druhé části tohoto projektu, které se účastnila mládež ze znevýhodněných skupin a naše nápady se tak mohly ihned uvést do praxe.

Celý tento zážitek byl velmi přínosný, i díky tématu, které je v současnosti velmi aktuální, a v budoucnu nově nabyté znalosti jistě využiju.

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, programu Erasmus+