[ORGANIZUJEME] Tréninkový kurz “Volunteer Boost” realizovaný neziskovou organizací Brno for you, z.s. se konal v říjnu na zámku Bartošovice v České republice. Setkali se tam účastníci ze Slovenska, Rumunska, České Republiky, Švédska, Bulharska, Portugalska, Řecka, Polska a Itálie. Projekt byl podpořen Evropskou unií v rámci programu Erasmus+.

Hlavním tématem tréninkového kurzu bylo dobrovolnictví, a především pak vedení a koordinování dobrovolníků. Aktivity se věnovaly různým aspektům práce s dobrovolníky, včetně přípravy na začlenění dobrovolníků do organizace, zaškolení a trénink, motivace a odměnování dobrovolníků, řešení konfliktů či monitoring a hodnocení dobrovolníků. Během týdne se navíc účastníci dozvěděli více o ostatních zúčastněných zemích, mohli poznat a pochopit různé mezikulturní podobnosti i odlišnosti a v neposlední řadě sdílet zkušenosti z praxe. Více informací o samotném projektu naleznete na blogu: http://volunteerboost.blogspot.cz/.

————————————————————————

[WE ARE ORGANIZING] The training course “Volunteer boost” organised by NGO Brno for you z.s. took place in October, in Bartošovice, Czech Republic.  Participants came from Slovakia, Romania, Czech Republic, Sweden, Bulgaria, Portugal, Greece, Poland and Italy. This project was co-funded by European Union under the frame of the Erasmus+ programme.

The project covered themes such as volunteering and volunteers management and coordination. It included activities and exercises focused on topics as getting the organisation ready to host a volunteer, induction and training of volunteers, conflict management, and evaluation procedures. During the week, the participants also exchanged information about their countries, explored the similarities as well as the differences between them and shared experience within the area of their expertise. More information at the blog: http://volunteerboost.blogspot.cz/.