CZ

Pamatujete se ještě na výměnu mládeže “We are all humans”, kterou jsme organizovali minulý rok? Tak přesně ta vyhrála Pečeť kvality jako nejlepší projekt pod programem Erasmus + Mládež. Výměna mládeže byla zaměřena na téma inkluze. Během tohoto projektu jsme uspořádali Živou knihovnu v Brně. Metodu Živé knihovny jsme si velice oblíbili a rozhodli jsme se zažádat o akreditaci dánské oganizace Human Library. Ti nás vyškolili v této metodice. A v červenci jsme již školili my s pomocí dalších trenérů. Tréninkový kurz nesl stejné jméno jako výměna mládeže. Ano, projekt se jmenoval Training course: We are all humans. Během tréninkového kurzu se setkalo 30 mladých lidí z ČR, Polska, Rumunska, Kypru, Bulharska, Estonska, Řecka, Itálie. Cílem tréninkového kurzu bylo naučit pracovníky s mládeží metodu Živé knihovny od přípravy až po hodnocení celé události. Během prvních dní vedl aktivity Marty (Brno for you, z.s. CZ), Maru (Brno for you, z.s., CZ) a Andrzej Smyk (Heureka Generator, PL). Samotná metoda byla představena Dorou Molodinskou-Kuntzel (Human Library.org). Během projektu jsme uspořádali i Živou knihovnu v brněnském Piknik boxu. Závěrem bychom chtěli říct, že máme z projektu dobrý pocit a již teď se těšíme na Živé knihovny pořádané partnerskými organizacemi.

Autor článku: Marty (Brno for you)

EN

Do you still remember the youth exchange “We are all humans” that we organized last year? That’s exactly won the Award as the best project under the program Erasmus + Youth. The main topic of this youth exchange was inclusion. During this project we have organized Human Library in Brno. We fell in love with this method and we have decided to apply for the accreditation from Danish organization Human Library. They have trained us in this method. And on July we have trained others with helps by other trainers. The training course named the same as the youth exchange “We are all humans”. During the training course we have trained 30 young people coming from Czech Republic, Poland, Romania, Cyprus, Bulgaria, Estonia, Greece and Italy. The main aim of the training was to train youth worker in the method of Human Library.

During the first days, the facilitators were: Marty (Brno for you, z.s., CZ), Maru (Brno for you, z.s., CZ), Andrzej Smyk (Heureka Generator, PL). The method itself was presented by Dora Molodinska – Kuntzel (Human library.org). During the project we have organized Human Library in Piknik box. In conclusion, we have a good feeling from the project and we are already looking forward to see Human Libraries organized by partner organizations.