V srpnu jsem pořádali výměnu mládeže Say no. Připomeňte si projekt společně s námi.

Projektoví partneři: HEureka GeneratorKANE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων / Social Youth DevelopmentColegiul Naţional “Mihail Sadoveanu” PaşcaniLiepājas Jaunie Vanagi

Věková skupina účastníků: mladí lidé ve věku 14 – 16 let.

Hlavní téma projektu: Závislosti.

Blog k projektu: https://saynoyouthexchange.wordpress.com

Video o projektu: https://www.youtube.com/watch?v=Qn8quecwMxM¨

Projekt byl podpořen programem Erasmus+.

————————————————–

During August, we have organized the youth Exchange Say no. Have a look to this project with us.

Project partners: HEureka GeneratorKANE Κοινωνική Ανάπτυξη Νέων / Social Youth DevelopmentColegiul Naţional “Mihail Sadoveanu” PaşcaniLiepājas Jaunie Vanagi

Target group: Young people in the age 14 – 16 years old.

Blog of the project: https://saynoyouthexchange.wordpress.com

Video of the project: https://www.youtube.com/watch?v=Qn8quecwMxM¨

Project was financed by the programme Erasmus+.