Naše cesta rokem 2021

Aby člověk zvládal cestu, kterou má před sebou, musí koukat dopředu, aby viděl všechny překážky. Občas je ale fajn se na chvíli zastavit a ohlédnout se za tím, co už má za sebou, co...

Výměna mládeže E+ inclusion

Bohužel stále ještě žijeme ve společnosti, kdy viditelné odlišnosti mohou být důvodem k vyčlenění ze skupiny. Může se to stát ve škole, v práci, ale i kdekoliv jinde. Přijít do nového kolektivu tak nemusí...

Strategie k inkluzi

Před pár dny jsme pořádali tréninkový kurz, kde se společně zástupci z Estonska, Rumunska, Polska a Česka dozvěděli více o tématu inkluze, proč je důležité se zabývat tím, kolik účastníků ze znevýhodněného prostředí zapojujeme...