V pondělí 10. září se Maru a Kačka vypravily na konferenci CoCoBeLA v Hranicích na Moravě, aby navázaly nové partnerství také mimo neziskovou sféru. Měli možnost se setkat se zástupci místních MAS organizací i jejich zahraničních partnerů z Makedonie, Srbska, Polska, Lotyšska, Slovenska, Bosny a Hercegoviny, Maďarska a dalších evropských zemí. Součástí programu byla také přednáška Petry Votočkové z Domu zahraniční spolupráce v Praze o programu Erasmus+.

Kačka a Maru si s sebou do Brna odváží cenné kontakty, které se jistě budou hodit pro plánovaný projekt, který má přiblížit a propojit v vzájemné debatě teenagery s autoritami s rozhodovací pravomocí.