Snažíme se držet kurz a neustále přicházet s novými metodami práce i poznatky z oblasti mládeže, toho co teď letí a jaké nástroje se v neformálním vzdělávání používají.

Proto jsme se vydali na mezinárodní konferenci do Lucemburska, kde nás čekalo školení v oblasti digitální práce s mládeží. Konference byla na velmi vysoké úrovni plná key note speeches, study visits a workshopů, díky kterým jsme si vyzkoušeli digital youth work na vlastní kůži. Témata se pohybovala na škále od bezpečnosti na internetu a jak moc si mladí uvědomují své rizikové chování, přes fake news až k nástrojům, které můžeme s mládeží používat třeba při výměnách. Program byl velmi bohatý a někdy bylo těžké se zorientovat ve všech tématech, kterých jsme se dotkli, avšak byl plný podnětů, inspirace a nápadů.

V mezinárodním mixu, ve kterém jsem se ocitly jsme poprvé potkali účastníky ze Švýcarska, a obecně převažovali účastníci ze severních a západoevropských zemí, kteří posunuli problematiku digital youth work na velmi vysokou úroveň.

V Lucembursku vnímají mediální gramotnost jako jednu z priorit ve vzdělávání. Existuje tam organizace (např. Bee secure) podporovaná státním sektorem, které každý rok dělají osvětu na nějaké z digitálních témat (fake news, sexting, cyberšikana atd.) a tak každá škola a každý student i učitel získá základní povědomí a vyzkouší si workshopy, které vedou k uvědomění si možných spojených rizik.

Musíme přiznat, že jsme cítili obrovský rozdíl v tom, kde se v této oblasti pohybují západní a východní země EU a bohužel ČR patří rozhodně k těm méně zkušeným východním zemím. Chybí nám státní podpora a koncepce v této oblasti, která se den ode dne posouvá mílovými kroky a pokud nebudeme zavčas reagovat a mládež v této oblasti vzdělávat, může to mít fatální následky. Není třeba postihnout 100% vše, ale je třeba o tom mluvit, tématu se věnovat a koncepčně s ním pracovat. V tomto není možné, aby pracovaly pouze NNO na základě projektů, ale byly koncepčně podpořeny státem.

Tato konference nám dala inspiraci i možnost navázání spolupráce s Lucemburskem a jinými zkušenými zeměmi, kde je velmi rozvinuté know-how v této oblasti