Tato otázka nás provázela o víkendovém mezinárodním online setkání s našimi partnery z Řecka K.A.NE, Rumunska Curba de Cultura a Polska Human “LEX” Instytut.

Právě u nich jsme v loňském a předloňském roce absolvovali návštěvy jejich mládežnických center, stínovali jejich práci s dobrovolníky i kolegy, organizaci jejich práce, směrování a řízení jejich organizace.

Závěrečnou fází tohoto projektu bylo společné hodnocení jednotlivých návštěv, společné sdílení příkladů dobré praxe, ale i nápadů na zlepšení.

Důležitou součástí bylo hodnocení dopadů na pracovníky naší organizace a představení dalších kroků a směru, kterým se budeme jako organizace ubírat. Právě k tomu nám dopomohl projekt Jobs Shadowing finančně podpořený z programu Erasmus+.