V českém Moravci jsme se poslední týden v červnu zúčastnili výměny mládeže v rámci Erasmus+ projektu ‘Get Out Of Your Comfort Zone’. 

Hlavním cílem bylo postavit se svým strachům, čelit situacím, které pro nás jsou neobvyklé a poznání, že výstup z komfortní zóny je i velkým přínosem do našeho, jinak všedního, života. Rozšiřujeme si tím tak hranice našeho vnímání.

Týden neformálního vzdělávání byl zahájen seznamovacími aktivitami, které nám pomáhaly poznávat ostatní a vázat s nimi nová vřelá přátelství, která budou trvat navždy.

Takzvané kulturní večery byly zaměřené pokaždé na několik konkrétních států, jež nám představovaly jejich tradice, učili tance a též byla možnost ochutnávek pochutin z daných zemí.

Každý den jsme viděli, jak rozšiřujeme naši zónu, kde se cítíme dobře. Tři dny jsme věnovali sebepoznání a otevírání mysli novým příležitostem.

Následovala realizace. Přijeli jsme do Brna a na Moravském náměstí začali informovat kolemjdoucí o roli Erasmus+ a celkově jejich misi. Věřím, že jsme odvedli dobrou práci. 

Poslední dny byly věnovány deskovým hrám a volnému času, který jsme strávili spolu s ostatními přáteli z různých zemí. Z projektu jsme si odvezli nespočet dovedností a zážitků, nejen jak vykročit napříč svým strachům, ale i pravá pouta přátelství a lásky. Děkujeme za veškerou píli a někdy zase naviděnou!

Klára S., Lukáš V.