ENGLISH BELOW

Máš nápad na změnu ve tvém okolí, městě nebo komunitě? Pojď nám ho odprezentovat!

Nepropásni příležitost spojit se s dalšími nadšenci V4 v Brně 8. července, na konference, organizovaná v rámci projektu Our EU 2024 financovaného Mezinárodním visegrádským fondem.

Pošli nám svůj abstrakt, který se týká témat budování komunity, aktivní účasti a sociálního podnikání se zvláštním zaměřením na propojení EU a V4. Mezi témata zájmu patří zejména úspěšné projekty nebo akce zaměřené na aktivní účast v komunitě, role mládeže v aktivní účasti, vliv EU na aktivní účast. Ale i cokoliv dalšího!

Pokyny pro předkládání: 

  • Abstrakty by neměly přesáhnout 300 slov. 
  • Uveďte název vaší prezentace, jména a příslušnost všech autorů a krátký životopis přednášejícího/ích). 
  • Abstrakty by měly být v angličtině. 

Své abstrakty prosím odešlete e-mailem na adresu viky@brnoforyou.cz do 18. června

Vybrané abstrakty budou mít možnost být prezentovány během konferenčních bloků, což poskytne platformu pro sdílení vašich poznatků a přispění k dialogu o aktivní účasti v Evropě. 

Připojte se k nám v Brně a staňte se součástí této akce zaměřené na posílení aktivní účasti, zejména mezi mladými lidmi. Těšíme se na vaše podklady! 

We are excited to announce the Call for Abstracts for our upcoming conference on Active Participation, taking place in Brno on 8th of July. This event, part of the Our EU 2024 project funded by the International Visegrad Fund, will bring together V4 youngsters and Czech locals to explore and strengthen the bonds of regional collaboration within Central and Eastern Europe. 

We invite researchers, practitioners, and youth leaders to submit abstracts that align with the theme of community building, active participation and social entrepreneurships with a particular focus on EU and V4 connections. Topics of interest include, but are not limited to: 

· Successful projects or events with focus on active participation in a community 

· The role of youth in active participation 

· Impact of EU on active participation 

Submission Guidelines: 

· Abstracts should be no more than 300 words. 

· Include the title of your presentation, the names and affiliations of all authors, and a brief biography of the presenting author(s). 

· Submissions should be in English. 

Please submit your abstracts via email to viky@brnoforyou.cz by 18 June. 

Selected abstracts will have the opportunity to be presented during the conference sessions, providing a platform to share your insights and contribute to the dialogue on active participation in Europe. 

Join us in Brno and be part of this event aimed at strengthening active participation specially among youngsters. We look forward to receiving your submissions! 

For more information write us an email: viky@brnoforyou.cz or anna@brnoforyou.cz  

Konference se bude pořádat v prostorech Europe Direct Brno