Tomuto tématu byla zasvěcená letošní EPALE československá konference, která se konala koncem března v Praze, které se zúčastnila i naše Kačka, která je spoluautorkou mnoha projektů vzdělávání pro pracovníky s mládeží a zároveň expertem na vzdělávání EPALE v Jihomoravském kraji.Nejvíce praktických zkušeností si odnášíme z workshopu volba vhodných metod pro efektivní rozvoj dovedností od Petry Šimkové, která dává do souvislostí účinnost použitých metod dle cílů, kterých chceme dosáhnout.

Když chceme získat dovedností při řešení problémů, pak je nejlepší použít případové studie.

Naopak, když chceme pilovat měkké dovednosti, zkusme použít skupinové práce.

V obou případech je vhodné použít i metody role games či workshopy a hry.

Jak udržet své kolegy motivované, když každý z nich žije život naprosto jinak a tedy, pro každého z nich je v práci důležité něco jiného? To je nelehký úkol každého lídra, se kterým nám nejvíce pomohl Radovan Kožíšek s metodou Motivační diagnostiky, která lídrovi pomůže nejen zjistit faktory, které jsou pro jeho tým důležité, ale zapracovávat tyto požadavky i do rozvoje organizace či firmy.