Co je pro nás při organizování projektů nejdůležitější? No přece spokojení účastníci. Každým projektem se snažíme cílit na, pro mládež důležitá, témata, které se snažíme účastníkům podat způsobem, který si nejen užijí, ale během kterého si i zvědomí nově nabyté kompetence.

Abychom věděli, zda se nám to podařilo, měříme naše dopady pomocí hodnotících formulářů, které nám mohou pomáhají posouvat se vpřed a plnit tak naši misi. Kromě důležitých podnětů ke zlepšení je to pro nás i motivace k tomu, že to co děláme má smysl a naše činnost má reálný dopad na účastníky.

U tréninkového kurzu E+ inclusion pro nás bylo důležité zjistit, zda byly nové informace (a že jich nebylo málo) pro účastníky přínosné, ví jak s nimi pracovat a jak je aplikovat v praxi.

U navazující výměny mládeže jsme sledovali spíše osobní posun účastníků, zda jim projekt dal širší pohled na věc a otevřenost vůči novým možnostem a motivaci zapojit se do dalších výzev Erasmus+.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, programu Erasmus+