Photo by Mert Guller on Unsplash

O tomto tématu jsme diskutovali se zástupci Domu zahraniční spolupráce i s kolegy, kteří se stejně jako my věnují rozvoji mládeže prostřednictvím mezinárodních příležitostí Erasmus+ na začátku prosince na konferenci v Praze.

Toto setkání nám bylo velkou inspirací, jelikož udržitelnost není jen o řešení ekologických hrozeb, ale měla by se promítat i v hodnotách, které prostřednictvím neformálního vzdělávání reprezentujeme.

Je důležité motivovat mladé lidi k úvahám a jednání ve vztahu k udržitelnosti. Budoucí generace budou stále více vidět důsledky změny klimatu – a další problémy. Je na nich, aby se ujali vedení jak při přijímání udržitelnějších životních stylů, tak při vytváření řešení.

Jak tyto zelené postoje během mobilit mládeže reprezentovat a jaké nástroje udržitelnosti je možné aplikovat se můžete inspirovat v příručce T-kit 13 Sustainability and youth work.

Manuál obsahuje informace o problémech souvisejících s udržitelností, ale i příklady vzdělávacích aktivit, které je možné realizovat i na mezinárodních mobilitách mládeže Erasmus+.