Ne všechny aktivity, které zahrnují znevýhodněnou mládež jsou nutně inkluzivní. Je třeba si dávat pozor, zda opravdu dochází k propojení mezi znevýhodněnou skupinou a běžnou populací. Jedině až přizpůsobíme podmínky tomu, aby se i mládež s omezenými příležitostmi mohla zapojit do našich aktivit, dá se mluvit o inkluzi. 

Rozdíl mezi inkluzí, integrací, segregací a vyloučením či příklady inkluzivních aktivit i možnosti jejich financování minulý týden školilil naši kolegové Katka a Márty společně se zástupci Rozvojové agentury Žilinského kraje a Nadace Krajina Harmonie na setkání pracovníků s mládeží v Žilině.

“Měli jsme možnost navázat kontakty s pracovníky diagnostických center, dětských domovů, nízkoprahových zařízení a jiných organizací a institucí, kteří denně pracují se znevýhodněnou mládeží. Společně jsme navštívili festival inkluze, kde jsme si díky virtuální realitě mohli vyzkoušet jaké to je mít například fyzický handicap.” 

Z projektu vzniklo celkem 7 projektových návrhů, které si zástupci zapojených organizací odváží ze školení domů a my už se těšíme na jejich ukázky inkluzivních aktivit v praxi i naši budoucí spolupráci.