Rádi bychom vám představili elektronickou verzi knížky z „Let me tell you a story – Whisper of exile”. Publikace vznikla jako výstup projektu pod programem Erasmus+, která se jmenovala stejně jako kniha. Brno for you bylo českým partnerem projektu. Vedoucí skupiny byl Martin Karen, dále se projektu zúčastnil Dalibor Jiříček, Jan Jurčík, Libuše Moudrá a Milan Hruška. Koordinující organizací byla HEureka Generator ze Zámośće z Polska. V průběhu projektu Let me tell you a story účastníci diskutovali s Evropany, kteří byli vyhoštěni na Sibiř během a po druhé světové válce. V regionu Lubelskie stále žijí svědci té doby, kteří se mohli podělit o své příběhy příští generaci. Tímto děkujeme Andrzejovi Smykovi, který byl hlavní koordinátor projektu. Děkujeme za to, že dělá smysluplné projekty, který mají dopad nejen na účastníky, ale taky na společnost samotnou.

Podívejte se na knihu! Najdete ji zde: KNIHA

——————————————————————

This is electronical version of the book ‘Let me tell you a story – Whisper of exile’. Publication was developed in frames of the Erasmus+ KA1 youth exchange with same title. Brno for you was Czech partner of the project. We were represented by: Martin Karen (group leader), Dalibor Jiříček, Jan Jurčík, Libuše Moudrá and Milan Hruška. HEureka Generator Association from Zamość (Poland) was coordinating organization.

With the Project ‘Let me tell you a story – Whisper of exile’ we have discussed issue of Europeans who were exiled to Siberia during and after the WWII. Lubelskie region of Poland still have living witnesses of that times who were able to share their stories with next generations. We would like to thank Andrzej Smyk, who was the main coordinator of the project. Thank you for making meaningful projects that have an impact not only on the participants but also on the society itself.

We invite you to check our publication! You can find it here: BOOK