Od začátku svého působení nabízí naše organizace možnost zúčastnit se mezinárodních projektů Erasmus+ mládeži ve věku 13–30 let a pracovníkům s mládeží s důrazem na inkluzi. Ta je stále se opakující prioritou programu, který běží již více než 35 let!

Jelikož se tato priorita protíná s naší vizí a misí, inkluzivní výměny mládeže a tréninkové kurzy nám dávají velký smysl – naši účastníci bývají děti z rodin s ekonomickými problémy, z vyloučených lokalit, menšin apod. Chceme takto dát možnost i mládeži, pro kterou není tak pohodlné a snadné vyjet do zahraničí nebo se na projektu setkat s mladými lidmi mimo svoji sociální bublinu. I fakt, že projektů pro mládež ve věku 13–17 let je mnohem méně, nás upevnil v tom, že je potřeba začlenit i tuto věkovou skupinu. Myslíme si, že čím dříve mají mladí lidé možnost vycestovat nebo zúčastnit projektu Erasmus+, tím dříve se začnou rozhodovat o tom, jaký život chtějí žít a přebírají za něj svoji vlastní zodpovědnost. Chceme inspirovat a vzdělávat mládež co nejdříve, aby byli aktivními občany a hodnoty sdílené při projektech Erasmus+ měli v mysli od útlého věku.

Díky naší praxi v pořádání výměn mládeže a díky kvalitnímu programu a dobré zpětné vazbě a nejspíš i díky našemu zápalu do inkluze a nabízení míst na projektu znevýhodněným teenagerům, jsme byli díky DZS propojeni s DD v Uherském Hradišti. Díky schůzce s paní ředitelkou Mgr. Ivanou Lackovou vznikl nový koncept 2 fázové výměny mládeže pro děti z dětských domovů, do kterého se dále zapojili další 3 dětské domovy z Česka (DD Vizovice, DD Senožaty a DD Zlín), 3 centra pro děti a rodinu ze Slovenska (CDR Hrubanova Košice, CDR Košická Nová Ves, CDR Necpaly) a 3 mezinárodní partneři zastupující institucionální péči z Rumunska, Malty a Portugalska.

Název “Step forward”, tedy česky “Krok vpřed” nebo “Vykroč”, znamená především vykročení z vlastní komfortní zóny. Chceme dát mladým lidem příležitost vyjít ze své komfortní zóny, zažít něco nového a naučit se dovednosti, které se ve škole nevyučují. První část projektu organizujeme pro české a slovenské účastníky ve věku 13-15 let, kde by měl odpadnout strašák v podobě neznalosti anglického jazyka. Druhá část už bude probíhat v angličtině díky zapojeným evropským partnerům a je určena teenagerům ve věku 15-17 let.

Těšíme se na týdenní program v podobě teambuildingových her, aktivit zaměřených na komunikaci, vyjádření vlastního názoru, sebepoznání, ale i motivaci či tvorbu životopisu či jiné praktické dovednosti.

Věříme, že to bude nejen pro nás, ale i pro zapojené partenry a jejich mládež naprosto nová zkušenost, která dětem prostřednictví neformálního vzdělání pomůže získat větší sebedůvěru v sebe a své schopnosti a snad i větší odvahu se pustit do dalších věcí třeba v podobě dalších evropských příležitostí pro mládež.