V projektu Meet Brno in Brno for you jsme 19. prosince uspořádali další setkání. Tentokrát jsme se s účastníky potkali tváří v tvář. V den konání akce bylo povoleno setkávání šesti osob. Z tohoto důvodu jsme byli rozděleni do menších skupin, kdy každá skupina měla svého vedoucího z Brno for you. Naše akce byla určena pro nováčky v Brně. V sobotu ráno jsme se potkali v Lužánkách, kde jsme seznámili pomocí zábavných her na jména. Počasí moc nepřálo, a proto jsme se přesunuli do Dobrovolnického centra 67. Pokračovali jsme v seznamovacích hrách, které nám pomohly prolomit ledy a mohli jsme navzájem sdílet zkušenosti s životem v Brně. Diskutovali jsme na různá témata podle toho, co koho zajímalo. Účastníci si vyměňovali zkušenosti, rady a tipy. Po obědě jsme se vydali v rozdělených skupinách do města, kde na účastníky čekalo dobrodružné pátrání po magických místech v Brně. Prostřednictvím aplikace Action Bound společně s Harrym Potterem pátrali po tajuplných místech Brna. Naše setkání jsme ukončili povídáním o možnostech aktivního občanství u dortu a kávičky.

Více informací o projektu Meet Brno in Brno for you najdete na našem blogu: https://meetbrno.blogspot.com/

#solidarniprojekty #meetbrnoonline

———————————————————————————-_

Meet Brno – December Saturday in the city

In the Meet Brno in Brno for you project, we organized another meeting on 19 December. This time we met the participants face to face. On the day of the event, a meeting of six people was allowed. For this reason, we were divided into smaller groups, where each group had its leader from Brno for you. Our event was intended for newcomers in Brno. On Saturday morning we met in Lužánky, where we met through fun name games. The weather wasn’t bad, so we moved to Volunteer Center 67. We continued with dating games that helped us break the ice and we could share experiences with life in Brno. We discussed different topics depending on who was interested. Participants exchanged experiences, advice and tips. After lunch, we went in divided groups to the city, where the participants were waiting for an adventurous search for magical places in Brno. Through the Action Bound application, together with Harry Potter, they searched for the mysterious places of Brno. We ended our meeting by talking about the possibilities of active citizenship with a cake and a coffee.

More information about the Meet Brno in Brno for you project can be found on our blog: https://meetbrno.blogspot.com/

#solidarniprojekty #meetbrnoonline