Co je jedna z hlavních věcí, která naše projekty udělá naprosto úžasnými? Přece naprosto úžasní partneři ze zahraničních organizací! Začátkem listopadu jsme pořádali mezinárodní setkání. Tentokrát se však nejednalo o výměnu mládeže (Youth Exchange) ani o tréninkový kurz (Training Course). Jednalo se o Contact Making Seminar, kam jsme sezvali zástupce zahraničních organizací, se kterými spolupracujeme nebo chceme spolupracovat, protože se zajímáme o podobná témata a podobné cílové skupiny.

Během společného týdne jsme chtěli hlavně posílit partnerství našich organizací, sdílet mezi sebou, jak pracujeme se znevýhodněnou mládeží, vymyslet, jak tuto mládež více zapojit, jak pro ně udělat projekty Erasmus+ dostupnější a lákavější, a nakonec i začít pracovat na dalších možných projektech, které bychom chtěli společně v budoucnu realizovat a teď jsme mohli využít toho, že jsme všichni na jednom místě a můžeme o tom všem diskutovat. V průběhu celého týdne jsme společně procházeli různá témata, o kterých jsme diskutovali. Nejdříve jsme krátce prezentovali naše organizace. Dále jsme se zaměřili na naši cílovou skupinu, její znevýhodnění a případné výzvy, kterým mohou zájemci o projekty E+ z této cílové skupiny čelit.

Když jsme měli definované výzvy, mohli jsme probírat, jakým způsobem bychom naopak mohli jejich účast na projekt zjednodušit. Brno for you pracuje s mládeží s ekonomickými a sociální problémy, na naše projekty jezdí mládež s omezenými příležitostmi, ze sociálně vyloučených skupin, LGBTQIA+, atd. Chceme totiž tyhle mezinárodní projekty mohli zažít všichni bez rozdílu. A není nic lepšího než mít partnerské organizace, které to vidí stejně a společnými silami tak dáváme každému možnost zapojit se a užít si zkušenost s projekty Erasmus+!

Děkujeme všem, co s námi byli a co s námi dál spolupracují. Cílem CMS bylo i upevnění našich vztahů a spolupráce. To se naplnilo (což bylo patrné už i z feedbacků účastníků) a už pracujeme na dalších společných projektech!