Jsme nevládní nezisková organizace, která vede mladé lidi k aktivnímu občanství, osobnímu rozvoji a inkluzivní společnosti. Chceme se aktivně podílet na změně, kdy se mladí lidé pomocí vzdělávání stanou občany, kterým není lhostejné jejich okolí a vytvářejí takovou společnost, ve které má každý člen stejné práva.

Naše činnosti jsou zaměřeny zejména na předání znalostí a kompetencí mladým lidem pomocí neformálních metod vzdělávání. Věříme v to, že bychom se měli vzdělávat i mimo školní systém. Celoživotní vzdělávání má dopad nejen na jednotlivce, ale i na celou společnost. Spolek byl založen v roce 2014 a od té doby aktivně působíme v oblasti neformálního vzdělávání mládeže (13 – 30 let). Usilujeme o to, aby koncept neformálního vzdělávání byl používán k předávání znalostí v oblasti aktivního občanství, osobního rozvoje, inkluze, environmentální osvěty a mediální gramotnosti.

Zaměřujeme se na tři hlavní činnosti.

Vzdělávání s dopadem na místní komunitu

  • Poskytujeme příležitost mladým lidem z Brna účast na vzdělávacích seminářích. Tyto semináře se konají většinou v prostorech mládežnického centra na Kraví hoře (Rybkova 23). Zároveň organizujeme vzdělávací venkovní aktivity mimo areál jako například Živou knihovnu a měsíční vzdělávací exkurze.
  • Zároveň v České republice organizujeme mezinárodní vzdělávací semináře, konkrétně výměny mládeže a tréninkové kurzy zacílené na edukaci mládeže a pracovníků s mládeží. Projekty se snažíme organizovat tak, aby měly dopady na místní komunitu. Aby místní lidé byli v kontaktu se zahraničními účastníky a poznali odlišné kultury.

Vzdělávání pro školy

  • Školíme mládež na školách o tématech jako je aktivní občanství, inkluze, globální problémy a mediální gramotnost. A opět pomocí neformálních metod vzdělávání!
  • Pořádáme adaptační kurzy a školy v přírodě.

Vzdělávání v zahraničí

  • Poskytujeme příležitost mladým lidem ve věku (13 – 30 let) účastnit se výměn mládeže, mezinárodních vzdělávacích projektů.
  • Nabízíme možnost pracovníkům s mládeží (+18 let) účastnit se zahraničních školení zacílených na zvýšení kompetencí potřebných k jejich profesi.
  • Snažíme se pomocí zážitkové pedagogiky poskytnout možnost účasti na mezinárodních projektech mladým lidem ve věku (13 – 17 let) pomocí projektů CityBound
  • Veškeré tyto možnosti vzdělávání ve světe jsou pro účastníky zdarma.