Naší vizí je inkluzivní a tolerantní společnost, jejichž členům není lhostejné jejich okolí a mají potřebu se osobnostně rozvíjet a celoživotně vzdělávat.

Když jsme v roce 2014 zakládali organizaci Brno for you, naše vize byla mnohem užší a prostší – šířit povědomí o vzdělávacích a dobrovolnických příležitostech pro mladé lidi a také se podílet na jejich generování prostřednictvím programu Erasmus+. Od té doby jsme však ušli pořádný kus cesty, během které jsme potkali desítky lidí ze všech koutů Evropy, poslouchali jejich příběhy, sdíleli s nimi rozdílné zkušenosti a zážitky, vzájemně se od sebe každým momentem učili něco nového. Každé jedno takové setkání, ať již v rámci projektů či lokálních akcí, nám pomáhalo rozšiřovat si obzory, vidět dále a chápat lépe fungovaní dnešní globální společnosti právě tak jako malých uzavřených a odříznutých komunit. Poskytlo nám vidět sociální problémy a výzvy na reálných příbězích, donutilo nás přemýšlet nad možnými řešeními, a nakonec i nad naší novou ucelenější vizí.

A právě to pro nás představuje neformální vzdělávání. Nejen doplnění si teoretických znalostí ze školy, nýbrž setkání s realitou, nutnost a chtění používat mozek, motivace a touha měnit svět okolo nás. Stačí po malých krůčcích, avšak přeci. Proto neformální metody vzdělávání byly, jsou a budou základem všech našich aktivit.

Po třech letech ochutnávání různých témat jsme se tedy ustálili na výše zmíněných, protože věříme že právě tolerance, celoživotní vzdělávání, aktivní občanství nebo inkluze znevýhodněných skupin či jednotlivců je právě to, čeho se lidem v různých vrstvách společnosti příliš nedostává, ale co je zároveň něco, co může alespoň trochu ovlivnit každý z nás jen svojí vlastní snahou a úsilím.