Při tvorbě plánů na letošní léto jsem chtěl spojit mé studium s praxí. Pří hledání veškerých
dostupných možností, jsem se nakonec přiklonil k příležitosti vycestovat na měsíční stáž do rumunské
Bukureště. Nabídku jsem našel přes Evropský sbor solidarity (ESC) a po výběrovém řízení jsem věděl,
že celý červenec strávím v Rumunském historickém muzeu v rámci projektu Inclusion and solidarity
through heritage and education.


Jelikož i cestu beru jako důležitou část zkušenosti, vybral jsem si cestu z Prahy do Bukurešti vlakem.
Tam jsem jel přes Budapešť, zpět přes Vídeň. V obou případech jsem na cestě byl více jak 24 h. Obě
cesty rychle utekly, míhající se rumunská krajina se konstantě proměňovala a po celou dobu se mi
neokoukala.


Ubytování bylo zajištěno organizátory projektu. Bydleli jsme v kolejním komplexu Arcca, kde jsme
měli možnost potkat studenty z dalších Erasmů a projektů, jež se rozhodli v Bukurešti přes léto zůstat.
I přes nabitý jsem měl dostatek času a energie objevit město. Jediným problémem při objevování
byla teplota. Ta každým dnem po celý měsíc atakovala hranici 40 stupňů celsia.
Cílem stáže bylo tvoření workshopů pro děti. K tomu, abychom získali lepší povědomí o fungování
rumunských muzejních institucí jsme během prvního týdnu v rámci programu, měli možnost poznat
další galerie a muzea. Druhý týden byl určen k tvoření jednotlivých workshopů, každý den jsme
v celkové skupince 30 lidí vymýšleli, jak propojit multikulturní skupinu v rámci prezentování
rumunské historie tamním dětem. Nakonec jsme se dohodli, že to uděláme v rámci hravých
workshopů, kde se děti mohou zabavit, ale zároveň i něco odnést. Edukativní přesah hravých aktivit
byl hlavním cílem.


První den workshopů se měly děti dozvědět informace o základních rumunských symbolech. Ty
ztvárňovaly pomocí keramiky, či malování. Během činnosti jim byl vykládán jednotlivý význam
obrazců. Druhý den děti měly možnost hrát bingo v muzejní expozici s hračkami z druhé poloviny 20.
století. Poslední z workshopů se týkal lovení pokladů. V rámci celého komplexu děti musely vyplnit
skládačku, aby dostaly na konci své cesty poklad.
Během posledního týdnu jsme veškeré zkušenosti probírali v rámci skupiny a taktéž jsme se loučili. Za
ten měsíc vznikly přátelství, které mají přesah i mimo samotný projekt. Jsem rád, že jsem možnost
vycestovat do zahraničí využil. Dala mi mnohé zkušenosti, ze kterých budu moc schopen čerpat po
celý život.