V listopadu minulého roku jsme se zúčastnili tréninkového kurzu v Polsku s názvem Human Library Online. Za Brno for you jsme se zúčastnili v sestavě Iva, Marty a Mates. Letos v dubnu měl tento projekt pokračování. 

Všichni jsme se opět setkali, tentokrát v nizozemském městě Ommen. Strávili jsme společně dva celé dny, které byly naplněny jak zábavou, tak i důležitou prací. Naším hlavním cílem totiž bylo vytvořit handbook pro další pracovníky s mládeží, kde by byly popsány aktivity, které mohou být využity ke vzdělávání o lidských právech. Všechny popsané aktivity jsme už zkoušeli na první části projektu nebo při domácím projektu, který jsme zorganizovali v mezičase mezi první a druhou částí. Měli jsme tedy už teorii ozkoušenou v praxi a mohli jsme vychytat případné mouchy.
Celý jeden den jsme pracovali na brožuře. Rozdělili jsme si úkoly, každá skupina byla zodpovědná za určitou část. To nám velmi pomohlo, protože mít jeden den na vytvoření takové příručky nebylo mnoho. Ale když byly všechny texty dopsány a opraveny, všechny fotky vybrány a získána všechna loga zapojených organizací, teprve pak se přešlo k tvorbě příručky v programu na počítači. Naštěstí jedna z účastnic s těmito programy pracuje neustále a má zkušenosti, které nám pomohly ještě ten den večer mít vše hotové.

Bylo to příjemné setkání, které nás opět stmelilo, opět nám ukázalo nadšení dalších lidí do zajímavých projektů, dodalo nám nadšení, které jsme mohli poztrácet a připomnělo, že můžeme v budoucnu spolupracovat a navzájem se podporovat a tvořit projekty, které mohou mít daleko větší dosah.