Výměny mládeže mají opravdu široký rozptyl témat na které se zaměřují. Může jít o témata jako jsou ekologie, digitalizace nebo třeba mentální zdraví. Fantazií se ale meze nekladou, a tak se může stát, že dostanete možnost vyjet na projekt zaměřený na téma Street artu a graffiti. A jak takový projekt probíhá? O tom napsaly leaderky skupiny.
(English below)

Výměna mládeže “Spray school” 

Od 5. 11. – 12. 11. 2023 se český tým zúčastnil výměny mládeže v polském Poroninu. 🇵🇱

Projekt Spray School, spolufinancován Evropskou komisí prostřednictvím programu Erasmus+ 🇪🇺, se zaměřoval na rozvíjení umění graffiti mezi mládeží. 🎨

Naučili jsme se správné techniky sprejování, jak vyřezávat šablony a jak s nimi následně pracovat. Nechyběl ani výlet do města Zakopane 🏔️, povedená kulturní noc🎭 či barbecue večer. 🍖

Měli jsme možnost seznámit se se skvělými lidmi z různých zemí, konkrétně z Polska a Rumunska. 🇵🇱🇷🇴🇨🇿 

Účastníci si mohli procvičit mluvenou i psanou formu angličtiny, protože celý projekt se konal právě v anglickém jazyce. Tento projekt byl plný zážitků, poznání, zábavy, ale i výzev. 🤍

Děkujeme polským organizátorům a organizaci Yellow Sheep Foundation za skvělou spolupráci a zajímavý projekt. 🫶🏻

Zároveň děkujeme i české organizaci Brno for you, za možnost zúčastnit se takového projektu.❤️ 

Youth exchange “Spray school” 

From 5 November to 12 November 2023, the Czech team took part in a youth exchange in Poronin, Poland. 🇵🇱

The Spray School project, co-financed by the European Commission through the Erasmus+ program 🇪🇺, focused on developing the art of graffiti among young people. 🎨

We learned the correct spraying techniques, how to carve the stencils and how to work with them afterwards. There was also a trip to Zakopane🏔️, a fun cultural night 🎭or a barbecue evening. 🍖

We had the opportunity to meet new people from different countries, specifically from Poland and Romania. 🇵🇱🇷🇴🇨🇿

The participants could practice their spoken and written form of English, as the entire project was held in the English language. This project was full of experiences, knowledge, fun, but also challenges.🤍 

We thank the Polish organizers and the Yellow Sheep Foundation for a great cooperation and an interesting project. 🫶🏻

At the same time, we thank the Czech organization Brno for you for the opportunity to participate in such a project. ❤️Lucie 🙋🏻‍♀️& Niky 🙋🏼‍♀️(Czech leaders)