Tréninkový kurz s názvem community dance experience, který se konal ve Španělském Madridu naprosto předčil všechna očekávání. Cílem projektu bylo spojit neformální vzdělávání s tancem a pohybem. Naše trenérka, italského původu, Chiara Campi, která využívá pohyb a prvky taneční terapie ve své praxi, si pro nás připravila pestrý program, který byl naplněn příklady z její praxe. Provedla nás metodami improvizace a “movementu”, které lze využít k podpoření harmonického vztahu jak k vlastnímu tělu, tak k tělům ostatních. V průběhu aktivit jsme využívali všechny naše smysly a soustředili se rozvinutí spolupráce a vedení. Zároveň jsme trénovali inkluzivní přístup k odlišnostem a učili jsme se, jak jednotlivé metody lze upravit vůči specifikům našich klientů. Jako nejdůležitější vnímám, že se Chiaře povedlo navodit bezpečné prostředí a vytvořit za tak krátkou dobu komunitu, ve které jsme mohli sdílet naše myšlenky, nápady, vlastní zkušenosti z praxe, ale zároveň i vyjádřit naše emoce, a to ať už pomocí pohybu či jinými způsoby. Z tréninkového kurzu si odnáším nový pohled na tělo, ať už na to mé nebo na těla ostatních. Vnímám ho více jako umělecké dílo. Mimo to mi tréninkový kurz přinesl mnoho uvědomění o sobě samé, nový pohled na diverzitu, komunitu lidí, a především škálu aktivit, které můžu využít ve své praxi s klienty.