Náš pobyt v Řecku v rámci vzdělávacího kurzu Erasmus+ “Empowering youth for sustainable futures” byl kombinací učení, tvořivosti a budování komunity s cílem zlepšit ekologické povědomí mladých lidí.

Hodně času jsme strávili simulací práce nevládních organizací. Výhodou bylo, že velké část účastníků byli sami členy neziskových organizací a mohli jsme tak mezi sebou sdílet zkušenosti a dobrou praxi. Tento herní přístup byl skvělým způsobem, jak pochopit výzvy a strategie spojené s ekologickým aktivismem. Získali jsme tak mnoho dovedností v oblasti týmové práce a řešení problémů.

Dva dny byly věnovány poznávání sociálních podniků. Měli jsme interaktivní sezení a workshop, kde jsme debatovali o tom, co vlastně dělá sociální podnik sociálním podnikem. Návštěva zahrady, ve které jsou do práce zapojeni lidé s mentálním postižením, nám skutečně přiblížila, jak mohou sociální podniky vytvářet smysluplnou práci a začlenění.

 
Byli jsme také kreativní, vyráběli jsme plakáty, videa a další materiály, abychom šířili informace o ekologických aktivitách. To nám nejen pomohlo lépe porozumět problematice, ale také jsme získali praktické dovednosti v oblasti propagace a komunikace. Tvorba těchto materiálů byla zábavná a upevnila mezi námi nová přátelství.
Kromě učení jsme měli čas i na odpočinek a zábavu. Blízká pláž nám poskytla příležitost se osvěžit, odreagovat a lépe se poznat s ostatními účastníky. Místní jídlo bylo fantastické a přispělo k celkovému skvělému zážitku, takže školení nebylo jen vzdělávací, ale také zábavnou kulturní výměnou. Tento tréninkový kurz tak byl fantastickou kombinací vzdělávání, interaktivity, vytváření nových partnerství a přátelství, a zábavy.