V dubnu jsme se zúčastnily kurzu s názvem “Inclusion…work in progress”, který probíhal na jihu Portugalska. Složení účastníků bylo různorodé a témata, kterým jsme se postupně věnovali byla široká. Lektoři nám nechávali volnost v tom, čemu se chceme v rámci reflexí a diskuzí věnovat.  

Zajímavé bylo nahlédnout do dvou místních organizací, které dávají lidem s mentální, fyzickým či jiným postižením příležitost být součástí komunity a zapojit se do veřejného života. Zahráli jsme si házenou na speciálním invalidním vozíku. Sportovci na nás nezkušené brali ohledy, takže jsme se na chvíli stali součástí fungujícího týmu, který trénuje na zápas.  

V rámci jiné aktivity jsme zase bubnovali na návsi se skupinou hudebníků, kteří mají různé specifické potřeby. Ve skupině byli i lidé bez hendikepu a všechno skvěle fungovalo. Pod vedením zkušeného dirigenta se nám společně dařilo tvořit rytmická hudební čísla.