Během prosincových předvánočních dnů proběhl v Katalánsku tréninkový kurz Erasmus+ “MentalCoop. Learning strategies to include mental health empowerment and prevention in cooperation projects“. Tento týdenní kurz, který probíhal od 11. do 17.12.2023, přivedl zástupce 8 zemí EU do města Sabadell, aby se zde načerpali inspiraci skrze aktivity pořadatelské organizace TACC (Taller d’Art, Cultura i Creació) a dalších spolků v okolí, ale i od sebe navzájem.

Část programu probíhala v komunitním centru Sabadell. Zaujalo nás všestranné a velmi aktivní využití těchto prostor. Zábavu a zázemí zde naleznou nejen děti a mládež, ale zároveň i starší generace, které zde s úctyhodným zapálením hrají dlouhé hry domina. Velmi nás potěšilo také zjištění, že zde probíhají kurzy terapeutického tance pro osoby s postižením. Tento komunitní prostor nás přivedl k úvahám a dsikuzím o tom, jak je či není podporována komunita v našich zemích/regionech a jaký je dopad komunitou vytvořené pospolitosti na duševní zdraví. 

Hlavní náplní projektu, jak již bylo zmíněno, bylo duševní zdraví. Měli jsme tak možnost nahlédnout na péči o psychické zdraví z velmi různých úhlů pohledu u velmi různorodých skupin – migrantů, lidí v oblastech postihnutých válkou či katastrofou i přímo ze života místních, zejména pak mládeže. Dělo se tak různou formou – od prezentací (např. organizace Ocell de Foc, nebo návštěva místní nemocnice s unikátním programem poskytování psychické a duchovní podpory mladým lidem, kteří se pokusili o sebevraždu) a workshopů např. o využití videa a fotografie jako prostředků ke komunikaci pocitů (konkrétní příklad z projektu v Sahaře).

Další, pro mě osobně velmi zajímavý zážitek, bylo představení a následná prezentace Payasos Sin Fronteras /Klauni bez hranic/. Posláním těchto klaunů je navštěvovat oblasti postižené válkou či katastrofami a přinést tak i do těchto míst pár chvil radosti a odpoutání se od všedních těžkostí. Hezkou myšlenkou, která mi rezonuje v hlavě do teď bylo, že v těchto oblastech se často lidem dostane humanitární pomoc, ale na psychickou pohodu se často zapomíná.

V rámci tématu migrace jsme si také zahráli „stolní“ (i když spíše „kobercovou“) hru pořadatelské organizace TACC. Hra má za cíl přiblížit mládeži proces útěku z problémy zmítaných zemí a zvýšit tak povědomí těžkostech, kterými si musí většina migrantů projít než dosáhne (nebo také nedosáhne) svého kýženého cíle.

Jeden večer se nám také poštěstilo se zúčastnit katalánského shromáždění k výročí Listiny základních lidských práv EU s projevy lidí z různých společenských vrstev a skupin, při němž jsme ze zapálených svíček společně s ostatními vytvořili znak míru – holubici s větvičkou.

Jeden večer se nám také poštěstilo se zúčastnit katalánského shromáždění k výročí Listiny základních lidských práv EU s projevy lidí z různých společenských vrstev a skupin, při němž jsme ze zapálených svíček společně s ostatními vytvořili znak míru – holubici s větvičkou.Měli jsme také možnost se zúčastnit programu pro mladé lidi, kde nám představili různé metody a techniky cirkusového umění. Tyto zdánlivě pouze dětské aktivity mají velký podíl na duševních zdraví – pěstují v účastnících sportovního ducha a mládeži také zbývá méně času na lumpárny… Třeba i z nich také jednou budou Payasos Sin Fronteras. 😊

Díky této příležitosti jsme byli obohaceni o nádherné zážitky, netradiční úhly pohledu a neotřelá řešení těžkých situací a díky místnímu slunci, i o vitamin D. Děkujeme TACC Barcelona za bohatý a přínosný projekt.