ENGLISH BELLOW

Máš nápad na změnu ve tvém okolí, městě nebo komunitě? Chceš něco změnit? Nepropásni příležitost spojit se s dalšími nadšenci V4 v Brně 8. července. Tato konference, organizovaná v rámci projektu Naše EU 2024 financovaného Mezinárodním visegrádským fondem, ti pomůže přetavit tvou vizi do akce a přispět k silnější střední a východní Evropě (CEE). 

Propoj se s podobně smýšlejícími lidmi, sdílej inovativní řešení a zúčastni se interaktivních workshopů navržených tak, aby posunuly tvou vizi vpřed. Tato konference se zaměřuje na aktivní participaci: od nápadu k činu. Prozkoumáme strategie, jak proměnit tvé koncepty v konkrétní kroky pro regionální rozvoj, s důrazem na spolupráci EU a V4. 

Pro účast je třeba REGISTRACE

Společně vytvořme lepší budoucnost! 

Are you passionate about making a difference and shaping a more impactful future? Don’t miss this opportunity to connect with fellow V4 enthusiasts on 8th July in Brno. This conference, organized within the framework of the Our EU 2024 project funded by the International Visegrad Fund, will connect 30 locals and 16 participants of the Roadshow.  

Network with like-minded individuals, share innovative solutions, and participate in interactive workshops designed to transform your ideas into concrete steps for progress. 

This conference focuses on Active Participation: From Idea to Action. We’ll explore strategies for turning your vision into reality, fostering regional cooperation in Central and Eastern Europe (CEE), and strengthening the impact of the EU and V4 collaboration. 

For participation it is necessary to REGISTER.

Let’s shape a more impactful future, together! 

Akce se bude konat v prostorách Europe Direct Brno