Matěj a Marty se zúčastnili přípravné schůzky k výměně mládeže The Erasmus+ must go on na Kypru. Přípravná schůzka proběhla v termínu 18.6. – 20.6.2019. Hositelskou organizací je neformální skupina mládeže See why. V průběhu přípravné schůzky panovala přátelská atmosféra. Zástupci jednotlivých organizací plánovali společně aktivity pro výměnu mládeže. Samotný projekt se koná v průběhu října 2019. Již teď se těšíme! 🙂