Kdy: APV: 12. – 15.11.2021; Výměna mládeže: 7. – 14.12.2021

Místo konání projektu: Olhão, Portugalsko

Téma projektu: Nezaměstnanost mladých lidí

Krátký popis: Cílem projektu je poskytnout poradenství mladým lidem, kteří jsou v tomto období pod tlakem a nevědí, kde začít. Tím, že jim ukážeme všechny možnosti, které pro ně Evropská unie má, a také je vybavíme nástroji pochopí, jak mohou své zájmy proměnit v cíle v budoucnosti. Cílem je stvořit skupinu dospívajících, kteří jsou připraveni čelit svým budoucím rozhodnutím z psychologického i praktického hlediska.

Profil účastníků: APV 1 líder skupiny(25 – 30 let) a 1 účasník (15 – 20 let),
Výměna mládeže 5 mladých lidí 15 – 20 let

Zapojené země: Česká republika, Španělsko, Srbsko, Kypr, Severení Makedonie, Francie a Litva

Praktické informace: Projekt je hrazen z prostředků propgramu Erasmus+ (minimálně třikrát denně strava, náklady na ubytování jsou plně hrazeny). Cestovní náklady budou propláceny do limitu 360 EURO na účastníka.

Více informací o projektu: INFOPACK

Členský příspěvek ve výši 500 Kč slouží naší organizaci k částečnému pokrytí nákladů na vysílání.

Máš dotazy? Napiš na e-mail: marty@brnoforyou.cz

Přihláškahttps://forms.office.com/r/E6xtNtzda7, nejpozději do 1.11.2021 APV, 8.11.2021 Výměna mládeže