<For english scroll down>

Dne 8. března jsme se vydali společně do Ostravy a dále pak do polského Poroninu na projekt Europe Make It Better financovaný Evropskou unií. Cílem bylo si rozšířit naše znalosti o Evropské unii, Parlamentu EU a nadcházejících volbách do něj. Měli jsme zároveň možnost seznámit se s dalšími účastníky, a to z Polska, Litvy a Španělska. Naším hlavním úkolem byla komunikace mezi sebou a předávání si našich dosavadních znalostí. Dále jsme se také učili nové věci s použitím našich mobilních telefonů nebo obdržených materiálů.

Ve volném čase jsme se mezi sebou seznamovali. Také jsme byli na pár výletech, třeba v Krakowe nebo v Zakopane. Když nám zbyl volný čas večer, mohli jsme ho využít hraním stolního fotbálku nebo ping pongu. Nejčastěji jsme však využívali párty chatu, kde jsme se také nejvíc spojili jako kolektiv. O zábavu nebyla nouze. Díky projektu máme mnoho nových přátel z jiných zemí a plánujeme být i nadále v kontaktu.

Náš strach z neporozumění angličtiny se brzy rozplynul a my zažili jeden z nejlepších týdnů v našich životech, proto pokud máte tu možnost, neváhejte a prožijte ten svůj.

Matěj Dvořák, Margita Anna Slámová, Linda Nykendajová, Anu-ujin Sugardorj, Klára Pekárková – Gymnázium Česká Lípa

 

English version

On March 8, we went together to Ostrava and then to Poronin in Poland for the European Make It Better project funded by the European Union. The aim was to expand our knowledge of the European Union, the EU Parliament and the forthcoming elections to it. At the same time, we had the opportunity to meet other participants from Poland, Lithuania and Spain. Our main task was to communicate with each other and share our knowledge. We also learned new things using our mobile phones or received materials.

In our free time, we got to know each other. We were also on a few trips, for example in Krakow or Zakopane. When we had free time in the evening, we could spend it by playing table football or ping pong. However, usually, we used a party cottage, where we also teamed up the most. We had a lot of fun. Thanks to the project we have many new friends from other countries now and we are planning to keep in touch.

Our fear of misunderstanding of English soon disappeared and we experienced one of the best weeks in our lives, so if you have the option, feel free to experience yours.

Matěj Dvořák, Margita Anna Slámová, Linda Nykendajová, Anu-ujin Sugardorj, Klára Pekárková – Gymnázium Česká Lípa