Přečtěte si report od holek, které se zúčastnily říjnové výměny mládeže v Polsku. Děkujeme za spolupráci partnerské organizaci z Polska a taktéž za skvělou spolupráci Soukromá vyšší odborná škola sociální Jihlava. Jednoho říjnového rána se sedmičlenná ryze ženská česká skupina vydala vstříc mezinárodním dobrodružstvím do sousedního Polska. Jak snadno domyslet, složení ryze ženské bylo nesmírně funkční a také nepopiratelně okouzlující. Ihned po příjezdu si “češki” (polský terminus technicus následujícího týdne) vydobyly uznání samých organizátorů neb i přes nepříznivý start spočívající ve ztroskotání autobusu nedaleko Krakowa dokázaly při setkání se spasiteli v Zakopane nadále hýřit vtipem a úsměvy. Den na to se již svěží a nadále plny entuziasmu vrhly po hlavě do projektu “Let’s make a difference for a better future”. Nejen první ale i ovšem dny následující byly dívky vzornými reprezentantkami své země. Nejlépe to ilustrovala nejen stoupající obliba členek týmu mezi téměř všemi národnostmi, ale zejména úspěšný „český večer“, všemi opěvovaný a tak úspěšný, že se dokonce zatoulal náš český maskot – Krteček, který se do konce výpravy nenašel. Ohromné nasazení prokázaly česky i v zátěžové části pobytu, kdy nadpoloviční většina osazenstva dobrovolně volila těžší z turistických tras, kterým byl věnován jeden z dnů projektu. Přátelství a mezinárodního spojenectví se češkám nedostávalo jen od polských skoro bratří, ale podařilo se jim porozumět i potřebám maďarského týmu, rozehřát litevská srdce či proniknout do tajů turecké kultury. Tečkou za vydařeným a užitým pobytem bylo nejdelší setrvání češek na ubikaci, kterou i oddaně pomohli připravit pro přivítání nového jistě též zdařilého projektu. Autorka článku: účastnice Týnka