Díky Brno for you jsme se zúčastnili tréninkového kurzu na Kypru. Spolu s dalšími účastníky ze 14 ti zemí jsme vymýšleli projekty zaměřené na zemědělství. Po seznamovacích hrách jsme navázali přátelství, a práce byla o to snazší. Díky mnoha účastnickým zemím jsme se navzájem inspirovali a obohacovali o zkušenosti, které jsou v každé zemi rozdílné. Navštívili jsme i místní ekofarmu, kde jsme se přesvědčili, že práce dělaná s láskou dává smysl. Že můžeme z přírody brát, ale zároveň ji nevysilovat. Na závěr kurzu jsme ve skupinách vytvářeli svůj vlastní projekt. Vedle projektů na ochranu pralesa v Zimbabwe a na společnou zemědělskou činnost jsme byli nadšeni projektem, který díky on-line aplikaci usnadnil a zefektivnil prodej zemědělských výrobku od menších zemědělců. Projekt spojil spoustu kreativních lidí a dal vzniknout skvělým nápadům. Děkujeme Brno for you že jsme mohli být jeho součástí. Autorka článku: Anna (Brno for you)

———————————————————————–

Thanks to Brno for you, we took part in a training course in Cyprus. Together with other participants from 14 countries, we were working on projects focused on agriculture. After ice breaking games we knew each other much better and work was easier. Thanks to many participating countries we got inspired and have enriched experiences that are different in each country. We also visited the local eco-farm, where we saw that work done with love makes sense. That we can take from nature but at the same time be careful. At the end of the course we created our own project in groups. There was a project about saving rainforest in Zimbabwe or project which would connect land of small ecofarmers but the best was project about online application. This project would help to sell products more easily. Training course brought together many creative people and created great ideas. Many thanks to Brno for you for being part of it.