Před pár lety jako nezkušení účastníci projektů City Bound, dnes jako lídři, jejichž cílem je předávat
nasbírané zkušenosti dalším účastníkům. Asi tak bychom mohli popsat tříčlennou partu, která se v
říjnu vydala do Berlína na Youth Leaders Training.

Hlavní cíl byl od začátku jasný: naučit se, jak být správným lídrem. Pod vedením zkušených trenérek
Nikči a Barbary jsme se k tomuto cíli den po dni přibližovali. Naši budoucí roli jsme rozebírali velmi
podrobně. Víme, co dělat před, během i po výměně.

Zkoušeli jsme aktivity vhodné pro teenagery a diskutovali jsme, kdy je vhodné danou aktivitu provést.
Učili jsme se, jak uspořádat City Challenge, která je klíčovou součástí každého CityBoundu, či jak
udělat evaluaci. Také jsme rozebírali problémy, které mohou během projektu nastat. Dozvěděli jsme
se o historii celé City Bound sítě a i o tom, jak se takový projekt tvoří.

Všichni tři se zúčastníme pokračování tohoto tréninkového kurzu a v březnu odjedeme opět do Berlína
na Advanced Training, kde své znalosti ještě více prohloubíme. A bude to potřeba, jelikož v létě nás
čeká spoustu výměn.

Těšíme se na Vás!
Marťas, Jíťa, Víťa

PS: přijedete-li na City Bound, budete spokojeni jako Víťa na obrázku