O jaký projekt se jedná:  Tréninkový kurz “We are Europe”

Kdy: 13.-21. září 2023

Místo konání projektu: Asturias, Španělsko

Téma projektu: EU, Evropské instituce, kritické myšlení 

Krátký popis:

  • Projekt, který si klade za cíl přiblížit politiku mladým lidem a zaměřuje se na rozvoj debatních dovedností a kritického myšlení.  Bude se soustředit na rozvoj debatních dovedností, které jsou klíčové pro konstruktivní dialog a kritické hodnocení informací. Skrze tuto iniciativu se snaží povzbudit mladé občany k aktivnímu zapojení do politického dění a uvědomění si významu politiky pro jejich každodenní život. V rámci projektu bude kladen důraz na poznání institucí Evropské unie a jejich fungování. Účastníci budou mít příležitost analyzovat problémy ve společnosti zúčastněných zemí a zvýraznit význam politiky pro celkové blaho společnosti. Budou se podněcovat k reflexi, diskusím, porozumění a racionálnímu uvažování, a to ve velmi mezikulturním prostředí. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je také zvýšení respektu, tolerance a porozumění různým názorům. Projekt také poskytne prostor pro osobní rozvoj a otevřenost vůči mezikulturnímu dialogu. Tento projekt představuje jedinečnou příležitost pro občany, kteří se chtějí aktivně zapojit do politického procesu a lépe porozumět vlivu politiky na jejich životy.

 

Profil účastníků:  3 účastníci, 18+, pracovníci s mládeží 

Máte zájem o dané téma
Máte zájem o mezinárodní spolupráci
Jste schopni pracovat v angličtině
Jste motivováni dozvědět se více o Evropských institucích

Praktické informace: Projekt je  hrazen z prostředků programu Erasmus+ (minimálně třikrát denně strava, náklady na ubytování jsou plně hrazeny). Cestovní náklady budou propláceny do limitu 275 EURO na účastníka.

Více informací o projektu:  Infopack


Účastnický příspěvek:   ve výši 500 Kč slouží naší organizaci k částečnému pokrytí nákladů na vysílání. Příspěvek zároveň vybírá a i organizující organizace a to ve výši 25 Eur.

Máš dotazy? Napiš na e-mail: andrea@brnoforyou.cz 

Přihláška:

Zde do 31.7.2023