O jaký projekt se jedná: “EU 2 YOUTH”

Kdy:

Přeprojektové setkání leadrů skupiny: 17.-19. května 2023

Výměna mládeže: 7.-15. června 2023

Místo konání projektu: Kaunas, Litva

Téma projektu: Evropská unie, volby do evropského parlamentu, evropské instituce

Krátký popis:

  • Projekt se soustředí na informovanost mladých lidí v oblasti Evropských institucí. Chce zvýšit jejich povědomí o fungování EU a jejím rozhodovacím procesu. Účastníci projektu budou díky nabitým informací více motivovaní a připravení na nadcházející volby do Evropského parlamentu v roce 2024.

 

Profil účastníků: 5+1 leader (18-25)

Máte zájem o dané téma
Máte zájem o mezinárodní spolupráci
Jste schopni pracovat v angličtině
Jste motivováni dozvědět se více o fungování evropských instutucí

Praktické informace: Projekt je hrazen z prostředků programu Erasmus+ (minimálně třikrát denně strava, náklady na ubytování jsou plně hrazeny). Cestovní náklady budou propláceny do limitu 275 EURO na účastníka.

Více informací o projektu: INFOPACK


Účastnický příspěvek:   ve výši 500 Kč slouží naší organizaci k částečnému pokrytí nákladů na vysílání. Příspěvek zároveň vybírá a i organizující organizace a to ve výši 25 Eur.

Máš dotazy? Napiš na e-mail: andrea@brnoforyou.cz 

Přihláška:

Zde na  předprojektové setkání do 18.4.2023

Zde na výměnu mládeže