O jaký projekt se jedná: “Healthy body, healthy mind”

Kdy:

14.-21. srpen 2023

Místo konání projektu: Visegrád, Maďarsko

Téma projektu: Mindfulness, Tělo, Zdravý životní styl

Krátký popis:

  • Projekt má za cíl poskytnout různé nástroje k posílení a podpoře duševního, fyzického a duchovního blahobytu. Chce ukázat jak získat větší sebepoznání prostřednictvím kreativních metod, budovat trvalé zdravé návyky a vytvářet speciální spojení s ostatními.

 

Profil účastníků:  4+1 leader (18-30)

Máte zájem o dané téma
Jste schopni pracovat v angličtině
Jste motivováni dozvědět se více o fungování mysli a těla

Praktické informace: Projekt je hrazen z prostředků programu Erasmus+ (minimálně třikrát denně strava, náklady na ubytování jsou plně hrazeny). Cestovní náklady budou propláceny do limitu 210 EURO na účastníka.

Více informací o projektu: INFOPACK


Účastnický příspěvek:   ve výši 500 Kč slouží naší organizaci k částečnému pokrytí nákladů na vysílání.

Máš dotazy? Napiš na e-mail: andrea@brnoforyou.cz 

Přihláška:

Zde na  předprojektové setkání do 30.6.