Byli jsme partnerskou organizací ve výměně mládeže “We know thae importance of voting in EU”. Výměna mládeže byla organizována v rumunském městě Oradea ve dnech 6. až 12. května 2019 a zúčastnilo se jí 28 mladých lidí.

V průběhu jednoho týdne měli účastníci příležitost seznámit se navzájem, dozvědět se více o Evropské unii a Evropském parlamentu, seznámit se s členy EP, spolupracovat na výběru nových směrnic, učit se o situaci hlasování mezi mladými lidmi v každé ze zemí, o přemýšlení o potřebách mladých lidí v jejich komunitách a o tom, jak lze tyto otázky řešit. Zúčastnili se všech tvůrčích workshopů, na nichž vytvořili různé propagační materiály – online i offline – s cílem povzbudit ostatní mládež, aby volili ve volbách do EP, které poté během návštěvy otestovali u místních občanů.