CZ: V sobotu sedmého listopadu jsme uspořádali první setkání Meet Brno in Brno for you. Byla to pro nás vůbec první zkušenost s pořádáním virtuální schůzky. Schůzka se konala v aplikaci Zoom. Na začátku jsme se seznámili prostřednictvím zábavných her. Poté následoval workshop plný praktických tipů o ubytování, pojištění a rad pro cizince, co dělat, když jsou noví v Brně. Pro účastníky jsme si připravili také prezentaci o Brně s užitečnými tipy pro společenský život. Poslední workshop byl zaměřený na neziskový sektor, účastníkům jsme předali informace, jak být aktivní v místní komunitě. Ve virtuálním prostoru jsme se pokoušeli o zábavnou formu předání informací. Používali jsme například Kahoot nebo Jamboard.

———————————————————————————————-

ENG: On Saturday, November 7, we organized the first meeting of Meet Brno in Brno for you. It was our first experience with holding a virtual meeting. The meeting took place in the Zoom application. In the beginning, we met through fun games. This was followed by a workshop full of practical tips on accommodation, insurance and advice for foreigners on what to do when they are new to Brno. We also prepared a presentation about Brno for the participants with useful tips for social life. The last workshop was focused on the non-profit sector, we gave participants information on how to be active in the local community. In the virtual space, we tried a fun way to pass information. For example, we used Kahoot or Jamboard.

#sborsolidarity #meetbrnoonline