Ve dnech 11. – 17. srpna 2017, v Modre-Harmonii, Slovensko

36 mladých lidí ze Slovenska, Česka, Maďarska, Španělska, Rumunska
a Bulharska

Cílem projektu bylo posílit připravenost účastníků na trh práce.

S využitím metod neformálního vzdělávání jsme se zaměřili
především na nezaměstnanost mladých lidí a možnosti, jak
nezaměstnanosti předejít, např. formou aktivního vyhledávání
příležitostí jako jsou stáže, praxe, projekty, start-upy…

V rámci programu jsme si vyzkoušeli simulaci přijímacího pohovoru,
dozvěděli jsme se užitečné tipy a triky na vylepšení životopisu
a motivačního dopisu, navštívili jsme Start-up inkubátor, setkali
se zakladatelem start-upu, vytvořili jsme vlastní business plán,
“brainstormovali” a diskutovali jsme nad tématem nezaměstnanosti,
vytvořili jsme si vlastní SWOT analýzu… a mnoho dalšího (např.
jsme navštívili Bratislavu). Každá ze zúčastněných zemí měla
navíc za úkol prezentovat situaci nezaměstnanosti ve své zemi se
zaměřením na mladé nezaměstnané. Snažili jsme se porozumět
příčinám a důsledkům mladých nezaměstnaných a jaká jsou
možná řešení.

Fotogalerie projektu