Jak bylo na výměně mládeže zaměřené na bezpečnost dopravy? To se můžete právě dnes dozvědět v reportu od našich milých účastníků! ENGLISH VERSION BELOW Řecko jsem chtěla navštívit již dávno, ale bohužel jsem neměla příležitosti. Jsem šťastná, že právě projekt Stop, Slow, Go byl příčinou, proč jsem přijela do Řecka. I když jsme měli docela komplikovanou cestu do cílové destinace kvůli zpožděnému letu, začátek projektu byl velmi úspěšný, seznámili jsme se pomocí různých aktivit a her s ostatními účastníky z Lotyšska, Litvy, Rumunska, Bulharska, Chorvatska, Polska a Řecka. Ubytování jsme měli v místních hotelech, teda ve dvou. Strava (3x denně – snídaně, oběd a večeře) byla zajištěna v taverně – restauraci. Jelikož jsme vždy měli velké porce (aspoň z mého pohledu), nikdy jsem neměla extra hlad ?. Velkou výhodou tohoto projektu, že jsme měli pestrý program po celou dobu projektu a nikdy jsme se nenudili. Ovšem občas mi vadil tzv. „Greek time“, tj. jsme měli opožděný začátek, ale na to dá zvyknout. Před začátkem programu nechyběli Energizers a měli jsme taky možnost nabídnout vlastní. Samotný program zahrnoval například: treasure game, přednášky a skupinové prezentace, ukázku první pomoci, natáčení videa. V rámci evropského dnu jazyků, jsme strávili dopoledne s dětmi z místní školy, kde jsme zatančili a zazpívali spolu. Dále jsme navštivili jednu z turistických atrakcí, a to Meteoru, monastýry na vrcholcích skal. Zkoumali jsme taky místní pamatky, měli jsme grilování pobliž řeky a kanjonu. Nejodvažnější z nás vyzkoušeli také plavání (teplota vody byla cca 13°C ?). Hodnotím tento projekt velmi pozitivně a doufám, že budu mít možnost znovu někam vyrazit v budoucnu. E.

 

English version

I wanted to visit Greece long ago time, but unfortunately I did not have the opportunity. I am glad that the Stop, Slow, Go project was the reason why I came to Greece. Although we had a little bit complicated trip to the destination due to the delayed flight, the start of the project was very successful, we met other participants from Latvia, Lithuania, Romania, Bulgaria, Croatia, Poland and Greece and had couple of icebreakers. We had accommodation in two local hotels. Food (3 times a day – breakfast, lunch and dinner) was provided in the tavern – restaurant. Since we always had big portions (at least from my point of view), I have never had extra hunger. The great advantage of this project was that we had a varied program throughout the project and we were never bored. I needed some time to get used to “Greek time,” that’s starting a bit late. Before the start of the program, we were doing energizers, and we were also able to offer our own. The program itself included, for example: treasure game, lectures and group presentations, first aid course, video shooting. As the part of the European Day of Languages, we spent the morning with children from the local school where we were dancing and singing together. We also visited one of the tourist attractions, Meteora, monasteries on the top of the rocks. We also explored local memorials, we had barbecue by the river and the canyon. The most brave of us also tried swimming (the water temperature was about 13 ° C ?). In my opinion, it was very good project and I hope that I will be able to go to another project in the future. E.

 

Fotogalerie k reportu