Mnohdy se může zdát, že jezdit s mládeží na „kempy“ je zábava a žádná práce, ale opak je pravdou. Naše „kempy“ jsou mezinárodní pobyty pro mládež s edukačním přesahem, kdy se za pomocí metod neformálního vzdělání mládež učí. Něco takového už tvrdil Komenský – škola hrou.

Jenže všechny tyto týdenní projekty je potřeba pečlivě naplánovat, bezpečně realizovat a úspěšně ukončit. Celý proces začíná několik měsíců před a končí několik měsíců po realizaci samotné mobility. Za tím vším je obrovské množství práce, kterou tým Brno for you dělá s láskou a nadšením. Baví nás to a chceme, aby to bavilo i ostatní, abychom mládež inspirovali, předali jí nové vědomosti a zprostředkovali nové zážitky v mezinárodním prostředím.

Kdybychom měli vybrat klíčová slova pro rok 2023, byla by to sebeláska, média a inkluze

Brno for you připravilo dva mezinárodní kempy (youth exchange) pro děti z dětských domovů, kterým jsme chtěli dodat sebevědomí a pomoci jim připravit se na to, co je v životě čeká, ať už to bude psaní CV, komunikace v AJ, vedení vlastních aktivit apod. Tyto kempy měly název Vykroč (Step Forward), což bylo více než příhodné. Slovo inkluze v organizaci užíváme často, chceme dávat možnost vyjet a rozvíjet se i lidem s omezenými příležitostmi a akce s dětskými domovy z České republiky i zahraničí jistě inspirovaly jak je, účastníky a zaměstnance dětských domovů, tak nás.

Další dva kempy měly za téma sebelásku, sebepřijetí, které jsme propojili s fotografií. Chtěli bychom totiž mládež podpořit, ať jsou sami sebou, nesrovnávají se s tím, co vidí na sociálních sítích a v médiích a uvědomí si krásu v diverzitě a neodsuzování nikoho, sebe nevyjímaje. Věříme, že sebevědomý člověk může pomoci vytvořit inkluzivnější, otevřenější, a hlavně laskavější společnost.

Poslední akcí byl tréninkový kurz pro pracovníky s mládeží zaměřený právě na tlak, který na nás působí z médií, ať už v jakýchkoliv oblastech. Společně jsme diskutovali žhavá témata v médiích, depresivní a úzkostné stavy vyvolané sociálními sítěmi, jak o různých tématech s mládeží mluvit a nakonec účastníci vytvořili karetní a deskové hry, které mají za cíl tato témata otvírat.

Celkově se našich kempů v roce 2023 zúčastnilo 186 českých i zahraničních účastníků, z nichž 74 % má ve společnosti omezené příležitosti. Nejvíce se nám dařilo zapojit účastníky se socioekonomickým znevýhodněním, účastníky z geograficky vyčleněných oblastí a účastníky s různými zdravotními problémy.

Kromě námi pořádaných kempů jsme mládeži nabídli celkem 15 krátkodobých mobilit v zahraničí, o které byl obrovský zájem. Z 269 přihlášených jsme mohli na zkušenou vyslat jen 85 z vás. Na nejvíce projektů jsme loni vysílali do Španělska. Mezi nejoblíbenější destinaci (nejvíce přihlášených zájemců) patřilo Řecko a nejatraktivnější téma bylo “Green Arts”.

A proč je pro nás v Brno for you rok 2023 přelomový?

Prvním důvodem je, že se z nás stala akreditovaná organizace. Co to v praxi znamená? Velkou důvěru a ocenění naší profesionality od Národní agentury. A kromě toho i to, že můžeme projekty plánovat předem a víme, kolik jich uspořádáme, jaká jsou naše témata, můžeme už dopředu najít vhodné ubytování a termín. Už teď nám toto vše pomáhá zkvalitnit přípravy a zbavit se stresu z čekání na výsledky.

A druhým důvodem je náš tým, který se rozrostl o nové členy, kolegy, přátele. Každý z nás má tak prostor soustředit na to, co ho nejvíce baví a naplňuje. Různorodost našich charakterů je nám ku prospěchu a láska k tomu, co děláme, nás spojuje. Stejně tak i společné zážitky během plánování nebo samotné realizaci projektů. Dnes a denně se tak přesvědčujeme o tom, že velmi záleží na tom, jakými lidmi se obklopujeme, a to nejen v osobním životě, ale i pracovním. Jsem vděčná za tento tým plný inspirativních lidí, se kterými jsme si vzájemně podporou a těším se, co krásného nás čeká v roce 2024!

Kateřina Kalábová, provozní ředitelka Brno for you, z.s