Minulý týden 11. – 16. 3. 2024 se ve Španělsku v městě Alicante konal seminář s názvem Body Liberation, kterého se účastnila naše lektorka a facilitátorka Iva. Připravila ho organizace Dafi (Diverse Actions For Inclusion), se kterou jsme se propojili díky společným tématům jako inkluze, body acceptence, duševní zdraví atd. Společně s účastníky z dalších 11 zemí jsme zkoumali téma inkluze lidských těl různých forem, tvarů a proporcí.  

Jelikož se jednalo o seminář pouze na čtyři dny, nebyl čas ztrácet čas a hned jsme se po rychlém seznámení a úvodu ponořili do této problematiky, ujasnili jsme si pojmy a jevy spojené s diskriminací různých těl ve společnosti (fat shaming, body liberation, nepřizpůsobené zdravotní pomůcky, předsudky ve zdravotnictví vůči tlustým lidem, propojenost body shamingu s kolonizací apod.). Během aktivit jsme otevřeli různé otázky, které byli pro některé velmi osobní či bolestivé, ale diskuse o těchto tématech nám všem pomohla lépe pochopit situaci a důležitost podpory všech těl, jakýchkoliv tvarů a forem. Další aktivity nás přiměli zamyslet se nad vztahem k vlastnímu tělu a jak se během života vyvíjel nebo jsme se zkusili vžít do role někoho jiného díky nám známé a oblíbené aktivity Step Forward (Krok vpřed), která byla upravena pro potřeby tohoto semináře. 

Velmi zásadní byla aktivita, ve které jsme společně vytvořili dopis, který popisuje aktuální situaci a vyzývá další pracovníky s mládeží a nejen ty k akci, podpoře a inkluzi všech těl, ať už by se jednalo např. o vytvoření dne plného oslav různorodosti těl nebo „jen“ o užívání slova „tlustý“ bez jakéhokoliv negativního zabarvení, aby ztratilo tyto konotace, které mu společnost neprávem přisoudila. 

Nejdůležitější na tomto semináři ale bylo propojení s dalšími organizacemi, které mají společné téma a společný cíl. Objevení skvělých partnerů pro budoucí projekty a hlavně úžasných lidí, jednotlivců, kteří jsou nadšení, motivovaní a ochotní sdílet se světem své myšlenky a pomáhat mládeži a všem lidem, kteří jsou nějakým způsobem opomíjeni, exkludováni nebo dokonce utlačováni. 

Společně jsem vytvořili pevný základ mezi pracovníky s mládeží – porozumění, základní znalost problematiky a první metodologie, které můžeme využívat pro osvobození utlačovaných těl a podporu mládeže, aby mohli žít své životy spokojeněji, nehledě na tvar jejich těla.