Na začátku dubna se naše lektorka a facilitátorka Iva zúčastnila víkendového školení pro učitele a pracovníky s mládeží, které se konalo v centru environmentální výchovy Sluňákov v Horce nad Moravou u Olomouce. Jednalo se o již druhý workshop s názvem „BodyKind – tělo jako klíč k sebevědomí“. Hlavní témata byla bezpečný prostor, tělo a stereotypy, tělo a identita, sebepéče, kreativní vyjádření sebe samých apod. Jsou to témata, která chceme otvírat na našich projektech s mládeží – letos v létě bude opět možnost! Loni měly projekty Selflove pozitivní zpětnou vazbu a rádi bychom se tedy tématy sebepřijetí, sebepéče a sebelásky věnovali dál. A Iva se školí, propjuje a získává nové a nové informace a zkušenosti, aby byla vhodnou průvodkyní těmito tématy! 

Projekt BodyKind chce pomoci pracovníkům s mládeží, aby měli nástroje k vhodné komunikaci o těle s mladými lidmi. Zkoušeli jsme tedy různé aktivity, debatovali jsme, pracovali samostatně i ve skupinách. Zamýšleli jsme se, co je pro nás bezpečný prostor a kde se můžeme plně projevit bez strachu, že nás někdo bude odsuzovat. Diskutovali jsme o stereotypech a předsudcích, co určuje naši identitu, kdo jsme… Skvělá a velmi inspirativní aktivita byla „Čas na sebe-péči“ aneb „teď máte dvě hodiny, abyste dělali to, co nyní potřebujete“. K dispozici byly časopisy na koláže, papíry, barvy, sádra, příroda a krásné počasí! Někdy je tolik možností, člověk chce dělat vše, ale je dobré se opravdu spojit se sebou, se svým nitrem, a uvědomit si, jaký typ sebepéče nyní nejvíc potřebuji. 

Nezapomněli jsme se bavit ani o aktivismu a co bychom chtěli a mohli změnit. Začít u sebe a svého nejbližšího okolí je nejlepší cesta. Malé krůčky mohou mít velký dopad! 

„Nechceme změnit svět, chceme změnit něčí svět“ – to je motto Brno for you a chtěli bychom se toho držet nadále. Pevně věříme, že na našich projektech se to děje a jsme rádi, že se naši lektoři aktivně vzdělávají, aby mohli inspirovat, otevírat zajímavá témata a aby na našich projektech zaručili tu nejvyšší možnou kvalitu! 

Školení Body Kind pořádala v organizace Mission: Reconnect. Děkujeme za možnost se školení účastnit a určitě budeme sledovat jejich další aktivity a třeba vymýšlet i nové možnosti spolupráce!