Před pár dny jsme pořádali tréninkový kurz, kde se společně zástupci z Estonska, Rumunska, Polska a Česka dozvěděli více o tématu inkluze, proč je důležité se zabývat tím, kolik účastníků ze znevýhodněného prostředí zapojujeme do projektů Erasmus+ a jak přispět k inkluzivnější společnosti. Právě možnosti, které Erasmus+ nabízí jsou skvělou příležitostí, jak lidem ze znevýhodněných skupin pomoct. Neformální vzdělávání je v našich očích nástroj, který přispívá k přirozené inkluzi.

Kromě zajímavých workshopů a studijních návštěv, účastníci sami vymýšleli, jak situaci zlepšit. Motivací jim k tomu byly i sdílené nápady a zkušenosti. Hned za několik týdnů od tréninkového kurzu se koná navazující druhá fáze tohoto projektu, výměna mládeže, kam přijedou účastníci právě ze znevýhodněných skupin a všechny nápady tak budou moci být ihned uvedeny do praxe.

Nejdříve si jsme si pomocí empatické mapy ukázali, kdo to vlastně ti lidé ze znevýhodněných skupin (tzv. fewer opportunities a NEET) jsou, a tedy na koho se při inkluzi chceme primárně zaměřit. Poté jsme společně hledali způsoby, kde je můžeme “hledat,” oslovit a zaujmout, aby dali Erasmu šanci, no a v neposlední řadě si účastníci sami pomocí techniky design thinkingu navrhli aktivity pro potencionální účastníky. Na závěr jsme si ukázali techniky pro evaluaci, díky které si účastníci pod dohledem lídrů sami rekapitulují a uvědomují, co se naučili. Aby si tyto nové nápady, informace a metody mohli účastníci tréninkového kurzu kdykoliv připomenout nebo šířit mezi další pracovníky s mládeží, vytvořili jsme brožuru, která vše shrnuje.

Jelikož prostorem, do kterého mají obvykle přístup naprosto všichni je online svět a především sociální sítě, vytvořili jsme s účastníky video s cílem propagovat plánovanou výměnu mládeže a navrhli grafickou podobu nálepek, které necháme vytvořit a na výměně mládeže je následně rozdáme účastníkům.

Tento projekt byl realizován za finanční podpory EU, programu Erasmus+