Oxfordské debaty, v Česku známé také pod názvem Masarykovy debaty, jsou neformální metodou výuky, pomocí které se učíme dívat na problematiku z různých stran a úhlů pohledů. Tento týden jsme zavítali s touto metodou do České Lípy. Oxfordské debaty jsme představili celkově třem třídám. Do této iniciativy se zapojily dvě školy, Gymnázium Česká Lípa a Obchodní akademie Česká Lípa. 

Ve dvou třídách byla zvolena následující teze: „Dobrovolnictví jako součást školní výuky. Jednou ročně by žáci měli dostat jednodenní volno určeno k dobrovolnictví“. 

V další třídě byla zvolena tato teze: „Studentská rada by měla mít vyšší pravomoci“.

Debata byla velice zajímavá, zúčastnili se jí nejen žáci, ale i osoby s rozhodující pravomocí. Podívejte se na fotky, které alespoň přiblíží atmosféru debat v České Lípě. 

Projekt Oxfordských debat je finačně podpořen z programu Erasmus+.